Sạc Laptop HP 19.5V-65W Chân kim xanh nhỏ, củ hình chữ nhật

Sạc Laptop HP 19.5V-65W Chân kim xanh nhỏ, củ hình chữ nhật

Bình luận và đánh giá sản phẩm: Sạc Laptop HP 19.5V-65W Chân kim xanh nhỏ, củ hình chữ nhật