Sạc laptop Dell Precision M4800 19.5V - 9.23A Hàng Zin Cao Cấp | Adapter Dell 180w

Sạc laptop Dell Precision M4800 19.5V - 9.23A Hàng Zin Cao Cấp | Adapter Dell 180w

Bình luận và đánh giá sản phẩm: Sạc laptop Dell Precision M4800 19.5V - 9.23A Hàng Zin Cao Cấp | Adapter Dell 180w