Sạc laptop Dell 90W kim to 19.5V 4.62A Ovan - Hàng chính hãng

Sạc laptop Dell 90W kim to 19.5V 4.62A Ovan - Hàng chính hãng

Bình luận và đánh giá sản phẩm: Sạc laptop Dell 90W kim to 19.5V 4.62A Ovan - Hàng chính hãng