Ngày đăng: 2021-06-30 17:03:30

Cách sử dụng hàm MODE trong Excel để tìm tần số xuất hiện lớn nhất

Cách sử dụng hàm MODE trong Excel để tìm tần số xuất hiện lớn nhất

Hàm MODE là một trong những hàm cơ bản và được ứng dụng nhiều nhất trong Excel. Hàm MODE có tác dụng tìm ra giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong dữ liệu của bạn. Chẳng hạn như bạn có thể kiểm tra xem điểm số trung bình phổ biến nhất của một lớp học hay con số có lần xuất hiện nhiều nhất trong kết quả xsmn t5. Sau đây sẽ là cú pháp hàm MODE và cách sử dụng nó trong từng ví dụ cụ thể.

Cú pháp hàm MODE trong Excel

Hàm MODE trong Excel là một hàm hỗ trợ việc kiểm tra và tìm ra giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một bảng dữ liệu. Hàm MODE tìm giá trị có tần suất xuất hiện lớn nhất trong Excel có cú pháp như sau:

=MODE(number1,[number2],...)

Trong đó: Number1 là đối số bắt buộc, là dãy số liệu mà bạn muốn tìm số giá trị có tần suất xuất hiện lớn nhất. Bạn cũng có thể điền địa chỉ ô của vùng dữ liệu để Excel tham chiếu ô đến vùng dữ liệu đó.

Lưu ý:

Hàm MODE chỉ sử dụng để tìm ra giá trị số có tần suất xuất hiện lớn nhất. Vậy nên nếu bạn dùng hàm MODE để tìm giá trị dạng văn bản (text) thì hàm sẽ báo lỗi #n/a.

Nếu đối số, tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống thì sẽ bị bỏ qua, những ô có giá trị 0 sẽ được tính.

Các đối số không có số nào lặp lại trên 2 lần thì hàm sẽ báo lỗi.

Có nhiều số có tần suất xuất hiện như nhau thì kết quả trả về sẽ là đối số xuất hiện đầu tiên trong bảng dữ liệu.

Ví dụ minh họa về hàm MODE trong Excel

Để hiểu thêm về cách sử dụng hàm MODE trong Excel. Chúng ta hãy cùng thực hành trong các ví dụ sau.

Ví dụ 1: Chúng ta sẽ có một bảng danh sách các học sinh và điểm Toán, Văn của từng học sinh.

Áp dụng công thức của hàm MODE chúng ta sẽ có. 

=MODE(B2:C13)

Kết quả trả về của công thức hàm MODE trong ví dụ trên là 8. Nghĩa là điểm 8 là số điểm xuất hiện nhiều nhất trong bảng điểm. Tương ứng với việc các học sinh đạt điểm 8 nhiều nhất.

Ví dụ 2: Tìm ra con số có lần xuất hiện nhiều nhất trong kết quả xổ số.

Áp dụng công thức của hàm MODE chúng ta sẽ có. 

=MODE(C2:C19)

Nhìn vào kết quả trả về ta có thể thấy được xsag hom nay xổ ra kết quả 02 nhiều nhất, trong khi đó xổ số Bình Thuận sẽ là 42.

Như vậy, bài viết này của đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động cũng như ứng dụng hàm MODE để tìm giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất của một bảng dữ liệu trong Excel. Chúc các bạn thành công.